Stowarzyszenie Pirissani

Cele działania Stowarzyszenia:

 1. działanie w zakresie kultury, sztuki, ochrona dóbr kultury i dziedzictwa narodowego,
 2. popularyzacja powieści i innych dzieł o tematyce fantasy,
 3. promowanie twórczości literackiej,
 4. wpieranie twórców literatury a literatury fantasy w szczególności,
 5. organizowanie spotkań literackich,
 6. pomoc w działalności wydawniczej dla samodzielnych wydawców książek,
 7. wspieranie czytelnictwa,
 8. organizowanie szkoleń literackich,
 9. doradztwo dla początkujących twórców,
 10. popularyzacja ziemi pyrzyckiej w tym zabytków, parków, terenów zielonych, rzek i jezior,
 11. ochrona ekologii i zwierząt oraz ochrona dziedzictwa przyrodniczego,
 12. integracja miłośników fantasy i miłośników ziemi pyrzyckiej,
 13. działania na rzecz ochrony środowiska i ochrony zdrowia,
 14. ochrona interesów członków Stowarzyszenia oraz mieszkańców ziemi pyrzyckiej,
 15. troska o infrastrukturę ziemi pyrzyckiej,
 16. działanie na rzecz zapewnienia komfortu życia i bezpieczeństwa mieszkańców powiatu pyrzyckiego,

Stowarzyszenie realizuje swoje cele poprzez:

 1. organizowanie akcji informacyjnych i edukacyjnych,
 2. udział w wydarzeniach organizowanych przez inne instytucje, których tematyka pokrywa się z celami stowarzyszenia,
 3. organizowanie spotkań autorskich pisarzy głównie fantasy,
 4. podejmowanie współpracy z firmami świadczącymi usługi na rzecz mieszkańców,finansowanie przedsięwzięć i inwestycji zaspokajających potrzeby mieszkańców,
 5. organizowanie spotkań, festynów,
 6. organizowanie i prowadzenie akcji informacyjnych, składanie petycji,
 7. współpracę z samorządem lokalnym,
 8. organizowanie imprez plenerowych, kulturalno-oświatowych.
 9. Pozyskiwanie środków pieniężnych na swoją działalność,